Narodzenie Najświętszej Bogurodzicy

wwwppW dniu 21 września Cerkiew prawosławna w sposób szczególnie uroczysty obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy, które jest pierwszym Wielkim Świętem rozpoczynającym nowy kalendarz liturgiczny.

W dniu tego święta w naszej parafii miały miejsce szczególne uroczystości. W wigilię święta świąteczne uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa Całonocnego Czuwania, które celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz arcybiskup Bielski w asyście miejscowego duchowieństwa.

Kontynuując tradycję naszych przodków w Cerkwi Preczystienskoj przez całą noc odbywały się nabożeństwa. Przed północą odsłużono kolejno: Akatyst ku czci Zwiastowania Najświętszej Bogurodzicy i Akatyst ku czci Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy. Następnie o północy odsłużono Akatyst za dusze zmarłych naszych przodków. O godzinie pierwszej w nocy celebrowano Świętą Liturgię. Wartym podkreślenia jest fakt, iż na przestrzeni wieków świątynia ta przez całą noc była otwarta dla parafian i pielgrzymów, którzy czuwając tu przez całą noc śpiewają pieśni i hymny ku czi Matki Bożej. Poranną liturgię odsłużono o godzinie siódmej zaraz po której dokonano czynu oświęcenia wody. Podczas nocnej i porannej Liturgii do misterium spowiedzi i eucharystii przystąpiło około 200 osób.

W dzień święta, zgodnie z tradycją świąteczną, przed główną Święta Liturgią miało miejsce uroczyste powitanie przybyłych hierarchów, tj.: Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza arcybiskupa Bielskiego oraz Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła biskupa Hajnowskiego z przybyłym duchowieństwem. Na początku przybyłych hierarchów przywitały dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. abp Łukasza Wojno – Jasienickiego w Bielsku Podlaskim oraz reprezentacja Bractwa Młodzieżowego działającego przy tutejszej Parafii. Dalej dostojnych gości przywitał starosta cerkiewny a następnie proboszcz parafii ks. Mitrat Jerzy Bogacewicz, który wyraził wielką radość z faktu, iż rozpoczynamy świętą liturgię w najstarszej świątyni prawosławnej w Bielsku Podlaskim, która na przestrzeni wieków wraz z cudotwórczą ikoną Matki Bożej zwanej Bielską otaczała opieką wszystkich wierzących.

Główną świąteczną Liturgię celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz arcybiskup Bielski. Po odczytaniu wyznaczonego fragmentu św. Ewangelii ze słowem homili do wiernych zwrócił się ks. prot. Rustik Bielov. Kaznodzieja w szczególny sposób podkreślił dogmatyczny sens dzisiejszego święta, mówił o wielkiej roli jaką odegrała pokorna Maria, która dzięki Duchowi Świętemu stała się Matką Bożą oraz dzięki której dokonała się tajemnica Wcielenia Syna Bożego a następnie Narodzin w ciele naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Po zakończeniu głównej świętej liturgii, podczas której w misterium św. Eucharystii po za osobami dorosłymi uczestniczyło około 80 dzieci w wieku przedszkolnym, odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni. Zgodnie z tradycją podczas procesji odczytano cztery fragmenty św. ewangelii na cztery strony świata, by w triumfalny sposób zaświadczyć o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie oraz by uświęcić otaczający świat.

Na zakończenie uroczystości z arcypasterskim słowem do wiernych zwrócił się Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz. Na wstępie hierarcha wyraził wielką radość z uczestnictwa w Boskiej Liturgii w Cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim. Jego Ekscelencja mówił: ,, to czego jesteśmy świadkami w chwili obecnej, co przeżyliśmy podczas Boskiej Liturgii, te wielkie uniesienie duchowe, i uzmysławia ono nam, że Bóg urządził ten świat w taki sposób by każdego człowieka doprowadzić do zbawienia”. Odwołując się do historii dzisiejszego święta, hierarcha powiedział, że Matka Boża rodzi się od bezpłodnych rodziców, ale sama rodzi Syna Bożego. W prostym porównaniu Jego Ekscelencja powiedział, że gdy przychodzi na świat małe dziecko wszyscy najbliżsi bardzo się z tego cieszą, natomiast samo dziecko nie cieszy się tylko płacze. Dlaczego zatem, pytał hierarcha, nie cieszy się ono z faktu, że przyszło na świat, ponieważ mówił Ekscelencja, przychodzi ono do świata pełnego zła, bólu, cierpienia i łez. W odpowiedzi na postawione pytanie Jego Ekscelencja powiedział, że: ,, odpowiedź znajdujemy w świętej ewangelii, ponieważ Jezus Chrystus powiedział, że jeśli nie będziemy jak dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Wiecznego”. Hierarcha dodał, ,, że każde dziecko jest niewinne, autentyczne ma wielką prostotę i właśnie jego prostotą my dorośli powinniśmy zwyciężać ten świat przepełniony złem. Musimy nauczyć się autentycznie żyć i płakać, jak dziecko, by odczuć duchową radość i móc zobaczyć Boską światłość wynikającą ze Zmartwychwtania Jezusa Chrystusa”.

W słowie zamykającym trwające uroczystości Jego Ekscelencja arcybiskup Grzegorz podziękował przede wszystkim; Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Pawłowi biskupowi Hajnowskiemu za współcelebrację uroczystości, osobie przewielebnego Dziekana Bielskiego i przybyłemu duchowieństwu, proboszczowi parafii ks. Mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi z klerem parafii, radzie parafialnej na czele ze starostą cerkiewnym oraz dzieciom i młodzieży za przygotowane powitanie. W szczególny sposób Jego Ekscelencja podziękował za przybycie władzom samorządowym i służbom mundurowym z Bielska Podlaskiego.

Przyzywając błogosławieństwo Boże na wszystkich zebranych hierarcha życzył nieustannej opieki i wstawiennictwa Najświętszej Bogurodzicy dla wszystkich zebranych a w szczególności dla tych, którzy modlą się przed Bielską ikoną Matki Bożej.

tekst ks. Adam Dzienisiuk, zdjęcia Irena Łozowik