Nabożeństwo pasyjne

wpisWieczorem  zostało odsłużone nabożeństwo pasyjne z czytaniem Ewangelii wg św. apostoła Mateusza. Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski  w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa.Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. mitrat Jarosław Dmitruk proboszcz parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.