ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ W WARSZAWIE

wpis-W dniu wielkiego święta cerkiewnego, Spotkania Pańskiego , w stolicy naszego kraju miały miejsce obchody Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej. Były to centralne uroczystości związane z tym wydarzeniem. Dni młodzieży rozpoczęto od Boskiej Liturgii w Katedrze Metropolitarnej w Warszawie, którą sprawował Zwierzchnik naszej Cerkwi Jego Eminencja Metropolita Sawa wraz z Arcybiskupami, Biskupami i duchowymi opiekunami bractw młodzieżowych z całej Polski. Eminencja serdecznie dziękując za trud duszpasterski włożony w pracę z młodzieżą, podkreślił w sposób szczególny, że młody człowiek zawsze w swoim życiu powinien aktywnie realizować ewangeliczne słowa „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, bowiem jest on świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i wokół tych wydarzeń powinno koncentrować się jego życia i misja we współczesnym świecie. Czytaj dalej