Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz parafii wyjaśniając znaczenie dzisiejszego święta. Czytaj dalej