Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz parafii wyjaśniając znaczenie dzisiejszego święta.W nabożeństwie uczestniczyły dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego i Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela, placówek znajdujących się przy ul. Rejtana 24 w budynku Domu Kultury Prawosławnej.Dzieci zostały przywiezione  autokarem…jeśli będzie wykończona cerkiew przy ul. Rejtana, wówczas dzieci będą mogły uczestniczyć w nabożeństwach częściej i bez problemu…

Dodaj komentarz