Zaśnięcie św.Apostoła Jana Teologa

pobrane

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć św. Jana Teologa.  Był on najmłodszym z grona  dwunastu apostołów, rybakiem i synem rybaka z Galilei – Zebedeusza oraz Salome (jednej z niewiast niosących wonności). Urodził się prawdopodobnie w Betsaidzie. Pobożni rodzice żyli w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza i zapoznali syna z prawem Mojżeszowym. Gdy w okolicy pojawił się Jan Chrzciciel, wraz z Andrzejem i Piotrem, Jan został jego uczniem. Wkrótce za radą i przyzwoleniem Jana Chrzciciela Jan i Andrzej stali się pierwszymi uczniami Chrystusa.

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył ks.Piotr Snarski w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Pięknie… posłuchajcie 🙂    https://youtu.be/rqcvY7aHxM8