Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

wppis

Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz. Asystował ks. Piotr Snarski i ks. protodiakon Marcin Kuźma. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po przeczytaniu św.Ewangelii kazanie wygłosił proboszcz. Powiedział m.in. o święcie Opieki Najświętszej Bogurodzicy i o wielkiej roli Matki Bożej w życiu każdego chrześcijanina. Cerkiew Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim jest bardzo bogata, gdyż posiada cudowną Bielską Ikonę Matki Bożej, przed którą każdy piątek odbywają się akatysty (nabożeństwa dziękczynne).