Wielkiego męcz.Dymitra z Tesaloniki

wpis

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć wielkiego męczennika Dymitra. Święty Dymitr (Demetriusz), żołnierz-męczennik, który dał świadectwo Wiary podczas prześladowań za panowania Dioklecjana i Maksymiana, pochodził z miasta Tesaloniki (obecnie Saloniki), drugiego pod względem wielkości w Grecji i ważnego ośrodka kulturalnego. Czytaj dalej