Wielkiego męcz.Dymitra z Tesaloniki

wpis

Dzisiaj Cerkiew czci pamięć wielkiego męczennika Dymitra. Święty Dymitr (Demetriusz), żołnierz-męczennik, który dał świadectwo Wiary podczas prześladowań za panowania Dioklecjana i Maksymiana, pochodził z miasta Tesaloniki (obecnie Saloniki), drugiego pod względem wielkości w Grecji i ważnego ośrodka kulturalnego. Wywodził się z rodziny arystokratycznej pełniącej urzędy publiczne w imperium. Święty wielki męczennik (gr. megalomartys, cs. wielikomuczenik) Dymitr z Salonik wraz ze św. św. Jerzym, Teodorem Stratelatesem, Teodorem z Tyru i kilkoma innymi świętymi zaliczany jest do grona żołnierzy męczenników. Relikwie świętego, które wydzielają święte miro, znajdują się w katedrze pod jego wezwaniem w Salonikach. Wielu wyjeżdżających do Grecji z ojcem Jerzym Bogacewiczem miała możliwość pokłonienia się relikwiom świętego.

Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Aleksy Kuryłowicz.Śpiewał chór pod dyr.Anny Fity. Wprowadzenia nowo narodzonego młodzieńca do świątyni, wraz z mamą, dokonał ks. Adam Dzienisiuk. Ks.Piotr Snarski czytał ogłoszenia.