Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów

Boskiej Liturgii przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewała Marta Werszko. Ks. prot. Jerzy Tokajuk z cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy spowiadał. On też wygłosił kazanie nawołujące do modlitwy i spowiedzi. Wielki Post jest jest sprzyjającym okresem do przemiany duchowej. Celebrans pozdrowił wszystkich w szczególności tych, którzy przystąpili do św. Pryczastija.

Czytaj dalej