Triumf Prawosławia

Minął pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Pierwsza jego niedziela nosi nazwę Triumfu Ortodoksji czy też Triumfu Prawosławia. Święto to zostało ustanowione w 843 roku na cześć ostatecznego zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonoklazmu. Dlatego w tym dniu w Cerkwiach w znak zwycięstwa nad herezją na anałoju pośrodku świątyń obok siebie leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej.

Czytaj dalej

Wspomnienie cudu św.Teodora Tyrona (Rycerza)

Cud miał miejsce 50 lat po męczeńskiej śmierci św. wielkiego męczennika Teodora Tyrona. Imperator Julian Apostata (361-363), który wyparł się chrześcijaństwa , prześladował wyznawców Chrystusa. Chcąc z nich zadrwić rozkazał naczelnikowi miasta Konstantynopola w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu skropić krwią ofiar złożonych na pogańskim ołtarzu wszystkie zapasy żywności chrześcijan. Święty Teodor miał wówczas pojawić się we śnie arcybiskupowi Eudoksjuszowi i kazał ogłosić wszystkim wiernym, by nie kupowali niczego na bazarach, a jedli gotowaną pszenicę z miodem – koliwo. Na pamiątkę tego wydarzenia Cerkiew co roku czci pamięć wielkiego męczennika Teodora Tyrona w sobotę pierwszego tygodnia Wielkiego Postu.

Czytaj dalej

Niedziela Wybaczenia Win

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Po Boskiej Liturgii zostało odsłużone wieczorne nabożeństwo z obrzędem wybaczenia win.Po przeczytaniu św.Ewangelii proboszcz odczytał list wielkopostny Jego Eminencji Metropolity Sawy ORTHODOX | List wielkopostny Jego Eminencji metropolity Sawy

Czytaj dalej