Bractwo Młodzieżowe w Orli

ww-------W dniu 09.11.br., miało miejsce Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej. Odbyło się ono w Orli.Dzięki o. Jerzemu Bogacewiczowi, proboszczowi naszej Parafii, w tym zgromadzeniu wzięła udział kilkuosobowa delegacja młodzieży reprezentująca naszą Parafię wraz z opiekunem duchowym. Tegoroczne spotkanie rozpoczęto św. Liturgią w Cerkwi św. Archanioła Michała w Orli, której przewodniczył Jego Ekscelencja Biskup Hajnowski Paweł. Czytaj dalej

Niedziela XX po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Przypowieść o bogaczu i Łazarzu ma dwóch bohaterów, bezimiennego bogacza i biednego żebraka o imieniu Łazarz. Bogacz opływał we wszystko. Ubierał się w drogocenną purpurę i bisior i codziennie się świetnie bawił. Bogactwo, zapatrzenie się w siebie, całkowicie zasłoniło mu Boga i drugiego człowieka. Nie widząc Boga, nie widział także leżącego u bram swego pałacu żebraka. Niedołężny, głodny Łazarz oczekiwał na łyżkę strawy.Niestety wszystko ma swój kres.Obaj umierają i przechodzą do innego świata.I tu role się odwracają. Pomyślność ziemska bogacza przeobraża się w cierpienie, zaś ziemska bieda i cierpienie Łazarza przekształcają się w radość. Wywyższeni na ziemi często doznają w wieczności poniżenia, a poniżani na tym świecie doznają w świecie przyszłym wywyższenia. Bogacz błaga : „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu” i druga prośba: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca! Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przybyli na to miejsce męki”. Abraham żadnej prośby nie spełnił. Stawiamy pytanie: jakie jest przesłanie tej przypowieści dla nas? Po pierwsze: Tylko podczas ziemskiego życia można się nawracać, poprawiać, tylko tu, na ziemi, można korygować swoje postępowanie, czynić dobro. Po śmierci człowiek już sam sobie nie może pomóc, nie może się nawrócić. Jest już wtedy za późno. Dlatego tak ważne jest nasze nawracanie się tu, na ziemi. Ważne jest, by go nie odkładać, by nie było na nie za późno. Czytaj dalej

Bractwo Młodzieżowe pomaga naszej parafii

w----W minioną sobotę 26.10.br., Bractwo Młodzieżowe działające przy naszej parafii pomagało w pracach porządkowych na naszej posesji parafialnej. Kilkuosobowa drużyna dzielnie grabiła liście, których u nas nie brakuje. Na zakończenie czynu społecznego dzięki uprzejmości naszego proboszcza o. Jerzego Bogacewicza, młodzież skosztowała kiełbaski z grilla i odpoczęła w altance. Wyrażamy szczere podziękowanie naszej młodzieży za ich chęci i pracę włożoną na rzecz naszej parafii – Spasi Hospodi.

tekst o. Adam Dzienisiuk zdjęcia o. Adam, Julita Dzienisiuk Czytaj dalej

Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

wpppppppBoskiej Liturgii o godzinie 8,15 przewodniczył ks.Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Marty Werszko. W kazaniu ks.Aleksy zwrócił uwagę na  śmierć, która jest nieunikniona i czeka każdego z nas. Żeby osiągnąć zbawienie należy żyć po chrześcijańsku według przykazań Bożych. Podczas Liturgii ks.Adam Dzienisiuk wprowadził do świątyni mamę Taidę z nowo narodzonym młodzieńcem Mironem. Czytaj dalej

Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

wwpisDzisiejszej Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Nawiązał do przeczytanej ewangelii. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Czytaj dalej

Bractwo Młodzieżowe w Monasterze w Zaleszanach

wpisDzisiaj 05 października, Bractwo Młodzieżowe działające przy naszej Parafii miało możliwość przebywania w Monasterze św. Katarzyny w Zaleszanach. Wyjazd odbył się dzięki naszemu proboszczowi o. Jerzemu oraz dzięki gościnności matuszki Katarzyny (Elżbiety Niczyporuk) i sióstr monasteru za co serdecznie dziękujemy. Czytaj dalej

Pozdrowienia z Belgradu

wpisPątnicy szczęśliwie przybyli do Belgradu . Spotkała ich pani Irmina Stanković, niezawodna nasza przewodniczka z Białegostoku mieszkająca w Belgradzie. Ogromna katedra św.Sawy zrobiła wielkie wrażenie. Katedra jest jedną z największych świątyń prawosławnych na świecie.Jest symbolem Belgradu. Zbudowano ją w miejscu starej świątyni, która spłonęła w XVI w. Odbudowę planowano już pod koniec XIX w., jednak projekt wykonano dopiero w 1985 r. Do dzisiaj wnętrze cerkwi nie zostało w pełni ukończone.Dolna cerkiew zachwyca. Czytaj dalej