Świętego Mikołaja cudotwórcy

wpisBoskiej Liturgii przewodniczył ks. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór dyr.przez matuszkę Agnieszkę Troc-Kulik. Kazanie wygłosił ks.Aleksy. Na zakończenie Liturgii złożył życzenia wszystkim  Mikołajom  i Krzysztofom, w szczególności pozdrowił starostę cerkiewnego Mikołaja Mironiuka, dzisiejszego solenizanta.
TROPARION, ton 4
Prawdziwość twych czynów, ojcze i arcypasterzu Mikołaju, ukazały cię twej owczarni regułą wiary, wzorem cichości, nauczycielem wstrzemięźliwości; dlatego swą pokorą zdobyłeś wielkość, ubóstwem – bogactwo, błagaj Chrystusa Boga, aby zbawione były dusze nasze.
Prawiło wiery i obraz krotosti, wozdierżanija uczytiela jawi tia stadu twojemu, jaże wieszczej istina; sieho radi stiażał jesi smirenijem wysokaja, niszczetoju bohataja, otcze swiaszczennonaczalnicze Nikołaje, moli Christa Boha, spastisia duszam naszym.