I Pasja w naszej cerkwi

wpisW naszej cerkwi, zostało odsłużone pierwsze nabożeństwo  pasyjne  z czytaniem św. Ewangelii wg apostoła Mateusza. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Sławomir Jarocewicz . Nabożeństwu przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście duchowieństwa bielskiego. Władyka czytał również św.Ewangelię o cierpieniach i mękach Jezusa Chrystusa. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Jak zwykle …pięknie. Czytaj dalej

I Niedziela Wielkiego Postu

w---------------Boskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew obchodzi święto zwane Triumfem Prawosławia, lub inaczej Triumfem Ortodoksji. Zostało ono ustanowione w roku 843 na pamiątkę zwycięstwa Chrześcijaństwa nad herezją ikonoklazmu. Święto to jest wspomnieniem szczególnego wydarzenia w historii Cerkwi. Zwrócił uwagę na leżące na środku cerkwi ikony. Powiedział jak ważne jest kłanianie się im. Oddajemy wówczas cześć ikonom świętych, wychwalając i czcząc osoby na nich wyobrażone.( nie szkła czy deski ). W ten sposób kłaniamy się tym, którzy dostąpili świętości poprzez rozwijanie w sobie Bożego podobieństwa. Na zakończenie Liturgii proboszcz podziękował Walentemu Żylukowi za trud i pracę włożoną w naszej parafii podczas osiemnastoletniej pracy jako stróża cerkiewnego.Walenty odszedł na własna prośbę. Na pamiątkę otrzymał kopię Bielskiej Ikony Matki Bożej. Czytaj dalej