Poświęcenie cerkwi w Widowie

Wieś Widowo należy do naszej parafii. Budowę cerkwi cmentarnej pw. Matki Bożej Kaspierowskiej błogosławił metropolita Bazyli.   Dnia 7 lipca 1996 roku dziekan bielski ks. Jerzy Tokarewski ,dokonał aktu położenia kamienia węgielnego, z cząstkami relikwi św. młodzieńców   betlejemskich, pod budowę nowej cerkwi. Projekt cerkwi i ikonostasu wykonał architekt Zachariusz Szachowicz. Ikony do ikonostasu napisał   ks. Jan Kojło i jego matuszka Anna. Przewodniczącym komitetu budowlanego został Michał Wieremiejuk. Trudności  i różnych przeszkód nie brakowało  Byli tacy, którzy starali się aby cerkiew nie powstała, a dzisiaj cieszą się ze wszystkimi. Jednakże nadszedł upragniony dzień – 6 maja 2000 rok.  Nabożeństwo całonocnego czuwania, w przeddzień św. Jerzego Zwycięzcy  odprawił biskup bielski Grzegorz. Boską Liturgię w dniu święta, metropolita  Sawa. Poświęcenie cerkwi było bardzo wzruszającym momentem. Obrzęd wyświęcenia cerkwi zawiera w sobie liczne prośby i modlitwy o to, by Bóg  oświęcił nową świątynię zsyłając Ducha Świętego, by uczynił ją przystanią niedomagających i miejscem przegnania demonów. Prosi się także o to,  by dniem i nocą uszy Pańskie były otwarte na modlitwy tych, którzy w tej cerkwi będą się modlić. Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa  Metropolita Warszawski i całej Polski w szatach liturgicznych i białym fartuchu, asystujący duchowni- również. Szczególne błagania wznosi   się podczas wyświęcenia ołtarza, gdyż to właśnie na nim sprawowana będzie bezkrwawa Ofiara. Ryt tego poświęcenia zawiera w sobie takie czynności   jak przybijanie górnej deski czterema drewnianymi gwoździami, za pomocą kamieni ( na pamiątkę ukrzyżowania Jezusa), zalewanie ich mieszaniną  i żywicy ( woskomastichem).  Pisze się kronikę uroczystości poświęcenia ( data, miejsce, konsekrujący, proboszcz itp.),  obmywa się ciepłą   różaną, czerwonym winem i wonnościami i namaszcza się mirrem. Na namaszczony ołtarz nakłada się pierwsze szaty liturgiczne (katasarkę),  przypominającą pieluszki przy narodzeniu Jezusa i całun, w który był zawinięty Jezus po śmierci. Obwiązuje się sznurem, który jest symbolem  więzów, którymi skrępowany był Chrystus). Dymem kadzidlanym, wodą święconą, mirrem na czterech ścianach poświęca się cerkiew. Te ściany będą   chroniły Tron Boży. W swojej homilii metropolita Sawa powiedział, że każda nowa cerkiew to ogromna radość.- Cerkiew ta jest zbudowana na kościach waszych ojców i  matek, na ich wierze -mówił władyka. Zbudowana jest na drogim dla was miejscu. Oni żyją w Bogu, gdyż u Boga niema umarłych. Oni radują  razem z nami. Dzisiaj w końcu drugiego tysiąclecia, ludzie myślący i mądrzy powinny wiedzieć, że słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane za Jego  ziemskiego życia- Zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą –Mt 16,18) są wiecznie żywe i realne. Metropolita Sawa poświęcił   również dzwony. Za czynny udział w budowie cerkwi nagrodził orderami św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia: . Jana Kojło, Zachariusza Szachowicza,  Michała Wieremiejuka, Włodzimierza Białokozowicza. Listami pochwalnymi: Andrzeja Białokozowicza oraz Halinę i Eliasza Białokozowiczów.   Metropolita obiecał, że w każdą niedzielę w nowowyświęconej cerkwi będzie sprawowana Liturgia Święta.