Zaśnięcie sprawiedliwej Anny

wpis-

Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Bielski w asyście wszystkich duchownych parafii oraz ks. Mirosława Ostapkowicza proboszcza parafii w Augustowie, ks.Pawła Kuczyńskiego proboszcza parafii w Werstoku oraz ks.diakona Michała Kulika z parafii Opieki Matki Bożej w Bielsku Podlaskim. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Paweł z parafii w Werstoku. Zwrócił uwagę na życie sprawiedliwej Anny i jej męża Joachima. Na zakończenie Boskiej Liturgii była uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św.Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok świątyni. Po procesji odsłużono molebień (nabożeństwo dziękczynne ). Władyka Grzegorz w końcowym słowie powiedział o cierpliwości i ufności w Boga św.Anny i Joachima. Pozdrowił wszystkie Anny. Złożył życzenia matuszce Annie Barszewskiej, siostrze Annie Kondraciuk oraz Annie Tkaczuk,żonie Sergiusza z Komitetu Cerkiewnego. Proboszcz parafii ks.Jerzy Bogacewicz podziękował Władyce za uświetnienie uroczystości świątecznych.