Sprawiedliwej Anny

ww-----

Święto Zaśnięcia sprawiedliwej Anny szczególnie uroczyście obchodzone jest w naszej cerkwi ze względu na  boczny ołtarz  poświęcony tej świętej.  Uroczystości świąteczne  rozpoczęły się   nabożeństwem całonocnego czuwania pod przewodnictwem   Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza  Arcybiskupa Bielskiego  w asyście duchowieństwa parafialnego – proboszcza ks. mitrata Jerzego Bogacewicza,ks.mitrata Jana Barszczewskiego, ks. Adama Dzienisiuka,  i protodiakona Marcina Kuźmy oraz ks.Dawida Brewczyka z cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.   Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.

W dzień święta  Boska Liturgia o godzinie 9.00.