Pielgrzymka na Białoruś

 

w-

W dniach 13-18.10.2014r., odbyła się pielgrzymka na Ziemię Białoruską. Organizatorem wyjazdu jest Dom Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim oraz Pani Irena Treszczotko. Pielgrzymi mieli możliwość modlitwy w Grodzieńskim Soborze, zwiedzania Grodna oraz ujrzenia zabytkowej cerkwi p/w św. św. Borysa i Gleba, która jest położona nad brzegiem rzeki Niemen. Na święto Pokrow Preswjatoj Bohorodicy, pielgrzymi uczestniczyli na świątecznej Liturgii w miasteczku Kleck w cerkwi p/w św. męcz. Ireny. Przebywając w Klecku ujrzeliśmy wielką gościnność proboszcza o. Andreja Gładkij oraz jego parafian, którzy przyjmowali nas w swoich domach. W Mińsku spotkaliśmy się z byłym Konsulem Republiki Białoruś w Białymstoku Panem Michaiłem Aleksiejczyk. Byliśmy tam w reprezentacyjnej cerkwi p/w Wszystkich Świętych, katedrze św. Trójcy i św. św. ap. Piotra i Pawła oraz w wielu innych świątyniach. Przebywaliśmy też w miejscowości Maringorka oraz byliśmy w parafii p/w św. Aleksandra Newskiego w Puchowiczach, gdzie dowiedzieliśmy się, że pierwszą cerkwią na pustym placu budowlanym był przywieziony wagon kolejowy, w którym duchowni z pomocą wiernych urządzili tymczasową kapliczkę. Dzięki Panu Michaiłowi Aleksiejczyk wzięliśmy udział w balecie w Wielkim Teatrze Białorusi. W drodze powrotnej pielgrzymi mogli pomodlić się jeszcze w Monasterze w Żyrowiczach.

Po pielgrzymce przychodzi czas na refleksję: Ziemia Białoruska na przestrzeni dziejów była szarpana przez okrutne wojny i niszczona przez zajadły komunizm. Mogło się zdawać, że cerkiew praktycznie zniszczono, jednak została ona odbudowana i żyje pełnią życia. Podobnie jak państwo Białoruskie. Zatem cierpienie jest wpisane w nasze życie, jednak po nocy przychodzi dzień. Łaska Boża przemienia nawet zatwardziałe serca grzeszników a na spalonej ziemi pojawiają się oznaki życia. Niestety współczesny świat ulega jakiejś dziwnej hipnozie kiedy krzyczy, że inne państwa lub cerkwie są zacofane. Wbrew temu, doświadczyliśmy jak bardzo myli się świat zachodniej cywilizacji.

Wszystkim pielgrzymom serdecznie dziękujemy za trud modlitwy.

Tekst i foto ks. Adam Dzienisiuk