Niedziela XXII po Pięćdziesiątnicy

wpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na głęboką wiarę w Boga. Nic się nie dzieje bez woli Bożej i należy ufać ,że Bóg pomoże nawet w sytuacjach bez wyjścia.