Św.archanioła Michała

wpis-21 listopada do dzień pamięci św. archanioła Machała i św. św. mocy niebios. W tym dniu jedna z najstarszych parafii Bielska Podlaskiego obchodzi swoje święto parafialne. Uroczystości świąteczne rozpoczęły się dzień wcześniej o godz. 17.00 całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja Grzegorz arcybiskup bielski. Na nabożeństwo przybyło wielu duchownych z innych parafii, nie tylko z Dekanatu Bielskiego, ale również z innych dekanatów, a także z Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Również wielu bielszczan, a także pielgrzymów z poza Bielska szczelnie wypełniło świątynię, aby poprzez wspólną modlitwę oddać cześć Bogu i prosić wszystkich mocy anielskich o wstawiennictwo. Przedświąteczny dzień zakończył akatyst do archanioła Michała.

W samym dniu święta sprawowane były dwie św. Liturgie. Pierwsza o godz. 7.00, na której kazanie wygłosił ks. prot. Włodzimerz Misijuk. Bardzo duża liczba wiernych przystąpiła w czasie jej trwania do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Po tej Liturgii nastąpiło poświęcenie wody, którą wierni zaczerpnąwszy zanieśli to swoich domów.

Gówna św. Liturgia rozpoczęła się od przywitania arcybiskupa Grzegorza, którego u progu świątyni spotykali dzieci i młodzież, przedstawiciele rady parafialnej oraz proboszcz parafii z przybyłym licznie duchowieństwem, a także wierni. Po czytaniu ewangelicznym, kazanie wygłosił ks. prot. Mirosław Świderski. Kaznodzieja przypomniał naukę Cerkwi o świecie anielskim, zarówno o dobrych i świętych aniołach, opierając się na nauczaniu św. Dionizego Areopagity, jak również o świecie złych duchów i ich oddziaływaniu na człowieka. Szczególnie zaakcentował to, iż człowiek na wzór aniołów powinien starać się służyć Bogu.

Świąteczne uroczystości zakończyły się procesją wokół cerkwi, po której władyka Grzegorz zwrócił się do zebranych wiernych, dziękując za przybycie, przywitanie i wspólną modlitwę. Swą radość i wdzięczność wyraził także proboszcz parafii, ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk, dziękując władyce za przewodniczenie nabożeństwom, a także wiernym i zaproszonym gościom, w tym przedstawicielom władz samorządowych, służb mundurowych, służby zdrowia za przybycie, powierzając wszystkich zebranych opiece mocom niebios. za www.orthodox. ks.Paweł Zabrocki zdjęcia Irena Łozowik