Narodzenie Bogurodzicy

CNV000097Uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem, któremu przewodniczył Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Sawa Metropolita Warszawski i   całej Polski, w asyście Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Grzegorza Biskupa Bielskiego i licznie przybyłego duchowieństwa i diakona  ks. Piotra Juszkiewicza.  Tradycyjne powitania przez dzieci, harcerzy, starostę Mikołaja Mironiuka i proboszcza ks. Andrzeja Filimoniuka.  Śpiewał chór dyrygowany przez o. Andrzeja Martyniuka.  Nastrój panował radosny i świąteczny- dzieci,przygotowane przez Edytę Trofimiuk, w swoich wierszykach najlepiej  to podkreślili.  „ Twarze dzieci dziś różowe i radośnie uśmiechnięte, bo w parafii naszej dzisiaj, uroczystość-Wielkie Święto”, „Sam Władyka dziś przyjeżdża,  wieść radosna wokół leci, więc się cieszą te łobuzy, i te zawsze grzeczne dzieci” albo „ Władyko Dostojny Kapłanie, cóż Wam powiedzieć na  powitanie? Powiem. Że witam Was z taką radością, z takim oddaniem, dziecięcą miłością, że rada w szczerym, należnym pokłonie, całować Wasze   drogie dłonie”.  Świętą Liturgię w dniu święta sprawował biskup Grzegorz. Asystowało mu wielu duchownych, nie tylko z naszego dekanatu przy licznej rzeszy  wiernych.