Inauguracja Diecezjalnego Instytutu

Z błogosławieństwa Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy został powołany Instytut Diecezjalny w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy parafii św.arch.Michała. Dyrektorem Instytutu został dziekan dekanatu bielskiego ks. Jerzy Tokarewski, zastępcą ks.Leoncjusz Tofiluk.