XXXI Niedziela po Pięćdziesiątnicy

wpis----
Dzisiaj w Niedzielę po Bożym Narodzeniu Cerkiew wspomina pamięć św. Józefa Sprawiedliwego, króla Dawida, św. Jakuba brata Pańskiego oraz św. 20 000 męczenników z Nikomedii.

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Ks.Jan wygłosił kazanie, w którym zwrócił uwagę, że Bogu nie są potrzebne drogocenności a miłość, wiara, nadzieja…