Obrzezanie Pańskie

wpis
Boskiej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście wszystkich duchownych parafii . Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Wyjaśnił istotę dzisiejszego święta i przybliżył postać św. Bazylego Wielkiego. Dzisiaj Cerkiew świętuje święto Obrzezania Pańskiego . Czci również pamięć św. Bazylego Wielkiego arcybiskupa Cezarei Kapadockiej i  Nowy Rok wg starego stylu .Ósmego dnia po Narodzinach, według starotestamentowego zwyczaju, Syn, którego urodziła Maryja, przyjął obrzezanie i otrzymał imię, ogłoszone przez Archanioła Gabriela w Dzień Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy.

Bazyli  Wielki, arcybiskup Cezarei Kapadockiej na polu teologicznym był pierwszym, który ustalił określenie Świętej Trójcy jako „jedna natura, trzy hipostazy”. Największą jego spuścizną jest ryt Świętej Liturgii (odprawianej w cerkwiach prawosławnych dziesięć razy w roku), zbiór zasad życia chrześcijańskiego dla wiernych, dwa zbiory zasad życia monastycznego oraz 350 listów.
Cała najbliższa rodzina świętego, dostąpiła chwały ołtarzy: jego babka – św. Makryna, rodzice – św. Bazyli i św. Emelia, bracia św. Grzegorz, biskup Nyssy i św. Piotr, biskup Sebesty oraz siostra św. Makryna Młodsza.
Św. Bazyli należy do najbardziej czczonych świętych w Cerkwi prawosławnej. Ze względu na zasługi nadano mu miano Wielkiego. Wraz ze św. Grzegorzem Teologiem i św. Janem Złotoustym nazywani są „powszechnymi wielkimi nauczycielami”. Bazyli Wielki uważany jest za ojca wschodniego monastycyzmu.
Na zakończenie Boskiej Liturgii proboszcz podsumował rok 2020 i podziękował wszystkim za pracę na rzecz Cerkwi i parafii ( duchownym, Komitetowi Cerkiewnemu, bratczycom i świeckim…). Ks.Jan Barszczewski w imieniu wszystkich podziękował proboszczowi, który bardzo dobrze kieruje swymi współpracownikami tak jak dobry kapitan kieruje łodzią i wówczas płyną w zamierzonym kierunku .