Triumf Prawosławia

wpis

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Triumfu Prawosławia lub Triumfu Ortodoksji. Święto zostało ustanowione w 843 roku na cześć zwycięstwa Prawosławia nad herezją ikonklazmu, kiedy to zdejmowano i niszczono ikony. W tym dniu na środku świątyni na anałoju leżą ikony Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks. mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego i protodiakona ks. Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił ks. Piotr Snarski. Wyjaśnił sens dzisiejszego święta. Powiedział między innymi, że kłaniamy się nie deskom czy ścianom, lecz świętym, których wizerunki widzimy.

Dodaj komentarz