Nabożeństwo Pasyjne

wpis

Dzisiaj w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim była sprawowana pierwsza Pasja z udziałem duchowieństwa bielskiego. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks. mitrat Leoncjusz Tofiluk. 

Czytał Ewangelię wg św.  Mateusza, po której wygłosił kazanie, które  można odsłuchać    https://youtu.be/1iSSyWoZTx0    .Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz.