Święto Bielskiej Ikony Matki Bożej

113 czerwca 2010r. , po raz czwarty w parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim odbyły się uroczystości czci Bielskiej Ikony Matki Bożej. Z błogosławieństwa metropolity Sawy, od 2007 roku, w drugą niedzielę czerwca obchodzone jest to święto, które jest drugim świętem parafialnym. Bielska Ikona słynie wieloma cudami od ponad pięciuset lat. To przed nią bielszczanie, w każdy piątek, podczas akatystu zanoszą swoje modlitwy. „Mija już pięć stuleci, a ruch pielgrzymujących pątników nie ustaje, wciąż podąża do Bielskiej Ikony Matki Bożej, jak do życiodajnego źródła, aby zaczerpnąć daru łaski ucieszenia i uzdrowienia. Z perspektywy czasu możemy zauważyć, iż akty cudownej obecności w życiu naszych ojców i praojców były bardziej odczuwalne. W czym tkwi przyczyna ich deficytu w naszych czasach? Widzimy przecież, że ikona jest niezmiennie ta sama, Boży pierwiastek nie podlega procesom zmiany i wyczerpania z powodu mnogości uczestników. Zatem przyczyn powinniśmy poszukać w samych sobie. Mianowicie zubożenie naszej wiary decydująco wpływa na taki stan rzeczy i stajemy się wówczas zasmucająco ubodzy, jak papierowe kwiaty nie mające w sobie porannej rosy. Dlatego też nie pozostaje nam nic innego jak wytężyć nasze siły i z głębi serca nieustannie wołać: „Boże! Modlitwami i wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy, błogosław zaczyn naszej wiary, aby prawidłowo rozwijał się w całości procesu wzrastania i przynosił obfite plony przyjemne Tobie”- bp Grzegorz 2007 r. O godzinie 7.00 była odsłużona pierwsza Boska Liturgia, po której odbyło się małe poświęcenie wody. Uroczystościom świątecznym przewodniczył dziekan dekanatu bielskiego ks. Leoncjusz Tofiluk. W przeddzień – całonocnemu czuwaniu i Świętej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w niedzielę. Pod omoforion Matki Bożej przyszło wielu wiernych. Kazanie ewangeliczne, wygłosił ks. Mirosław Świderski, wikariusz parafii Zaśnięcia Bogurodzicy. Zwrócił szczególną uwagę na fragment przeczytanej Ewangelii. Wyjaśnił na podstawie nauk świętych, dlaczego w cytacie: Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność! (Mat. 6, 22-23) „oko” zostało użyte w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Święci wyjaśniają to w ten sposób – mówił o. Mirosław – że oko symbolizuje nasze serce i sumienie. Jeśli mamy serce i sumienie czyste, to jesteśmy zdrowi. Nawiązał również do cudownej Bielskiej Ikony, która jest nierozerwanie związana z królową Heleną. Do tej ikony podążali nasi przodkowie – mówił – i tutaj otrzymywali dar uzdrowienia swego duchowego oka. Po Świętej Liturgii odbyła się uroczysta procesja z czytaniem św. Ewangelii i modlitwą na grobach znajdujących się obok cerkwi. Dziekan zwrócił uwagę na rangę tego święta w najstarszej bielskiej świątyni. Matka Boża – mówił – jest orędowniczką Bielska, okolic i nas wszystkich. Ona jest pierwszą po Bogu, gdyż została wybrana z rodu ludzkiego przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Jej modlitwom i wstawiennictwu przed swoim Synem żyjemy i funkcjonujemy. Ona swoim omoforionem okrywa nie tylko żyjących tu na ziemi, lecz i tych, którzy odeszli do Boga. Troszczy się o to, aby wszyscy otrzymali zbawienie. Ksiądz Leoncjusz pozdrowił proboszcza ks. Jerzego Bogacewicza w związku z dziesięcioletnią służbą w tej parafii. Proboszcz podziękował dziekanowi za uświetnienie uroczystości, duchowieństwu, chórom (aż trzem w tej parafii) i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.

Całonocne czuwanie

 

Boska Liturgia