Sprawiedliwej Anny

wpis


Święto Zaśnięcia Sprawiedliwej Anny szczególnie uroczyście obchodzone jest w cerkwi Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim, gdzie boczny ołtarz jest poświęcony tej świętej. Uroczystości rozpoczęły się 6 sierpnia, nabożeństwem całonocnego czuwania, któremu przewodniczył ks. Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Adama Dzienisiuka, ks. Romana Dubińskiego i diakona Marcina Kuźmy. W dzień święta Boską Liturgię celebrował ks. Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Piotra Snarskiego, ks. Adama Dzienisiuka, ks. Krzysztofa Wojcieszuka, ks. Aleksego Kuryłowicza i diakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór dyrygowany przez Martę Zinkiewicz. Na nabożeństwo przybyli wierni z różnych bielskich parafii. Po przeczytaniu św. Ewangelii ks. Jerzy Bogacewicz wygłosił kazanie. Nawiązał do przeczytanych fragmentów św. Ewangelii – Nikt nie zapala światła po to, by je zaraz przykryć jakimś naczyniem lub postawić pod łóżkiem. Umieszcza je raczej na świeczniku, ażeby ci, co wchodzą, widzieli światło. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, lub tajemnego, co by nie miało być poznane i ujawnione. Uważajcie więc na to, w jaki sposób słuchacie (Słowa Bożego): kto bowiem ma, temu będzie dane; kto zaś nie ma, temu zabiorą to, co, jak mu się wydaje, ma”. Są święci, którzy w sposób szczególny zabłysnęli na naszym nieboskłonie. Taką świętą jest Sprawiedliwa Anna. Święta Anna, szczególnie czczona w narodzie prawosławnym, jest wzorem do naśladowania. Tą świętą można przyrównać do świecy, oświecającej mrok. Cicha, skromna i pokorna. Swoimi modlitwami wymodliła u Boga dziecko. Nigdy nie narzekała i nie wątpiła w miłosierdzie Boże. Bezustannie zanosiła żarliwą modlitwę do Najwyższego. Ks. Jerzy Bogacewicz, powiedział m.in., że prawdziwy chrześcijanin powinien świecić przykładem innym i swoją świętością oświecać wszystkich wokół siebie. Każdy jest przyzwany przez Boga do świętości. Żeby nie było tak, mówił batiuszka, że my swoim postępowaniem dajemy zły przykład innym, tym samym doprowadzając ich do błazeństw. Po św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół cerkwi z czytaniem św. Ewangelii i krótką modlitwą przy grobach znajdujących się obok świątyni. Na zakończenie proboszcz złożył życzenia wszystkim Annom, a w szczególności dyrygentce chóru młodzieżowego Annie Ficie.

http://www.bielsk-hodigitria.blogspot.com/2010/08/swieto-zasniecia-sprawiedliwej-anny.html