Święcenia kapłańskie ks. Aleksego Kuryłowicza


Podczas Boskiej Liturgii, w dniu Św.Archanioła Michała, w cerkwi Michajłowskiej w Bielsku Podlaskim, metropolita Sawa udzielił święceń kapłańskich diakonowi Aleksemu Kuryłowiczowi. Ksiądz Aleksy Kuryłowicz, syn Konstantego i Heleny, urodził się 14 marca 1967 r. w Bielsku Podlaskim. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim, potem do Liceum Ogólnokształcącego z Białoruskim Językiem Nauczania. Po ukończeniu świeckiego wykształcenia kontynuował naukę w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej, a następnie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 1 grudnia 1996 r. otrzymał święcenia diakońskie. Dziadek ks. Aleksego, ks. Dymitr Stempkowski, był duchownym. Ksiądz Aleksy od dłuższego czasu był diakonem w parafii Narodzenia Bogurodzicy a matuszka, Irena Kuryłowicz jest dyrygentką chóru dziecięcego.Proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz podarował nowowyświęconemu kapłanowi św. Ewangelię i krzyż w imieniu naszego kleru. Życzymy ojcu Aleksemu i matuszce Irenie błogosławieństwa Bożego, Bożej pomocy, spokoju ducha, zdrowia i wielu sił w pełnieniu służby kapłańskiej. Na Mnogaja i Błagaja Leta !!!

http://bielsk-hodigitria.blogspot.com/search?updated-max=2009-11-22T03:58:00-08:00&max-results=10