Kochajcie wrogów waszych

wpis-
Dzisiejszej Boskiej Liturgii przewodniczył ks.Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii w asyście ks.diakona Marcina Kuźmy przy pięknym śpiewie chóru, dyrygowanego przez Martę Zinkiewicz.
Tematem kazania ewangelicznego, wygłoszonego po przeczytaniu św.Ewangelii, przez ks.Jerzego Bogacewicza, była ewangelia od św. Łukasza 6, 31-36.
„W ogóle postępujcie z ludźmi tak, jak chcielibyście, żeby ludzie postępowali z wami.Jeśli bowiem kochacie jedynie tych, którzy was miłują,jakież w tym z waszej strony dobrodziejstwo?Czyż i grzesznicy nie okazują miłości tym, którzy ich kochają? A jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy i wam dobrze czynią, to cóż to za dobrodziejstwo z waszej strony? Przecież grzesznicy tak samo postępują.Lub jeżeli pożyczacie tylko tym, o których wiecie,że wam dług oddadzą, to cóż to za dobrodziejstwo z waszej strony?Przecież grzesznicy także pożyczają grzesznikom,żeby tyle samo otrzymać.Raczej miłujcie waszych nieprzyjaciół,czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego w zamian nie spodziewając się, a wtedy wielka będzie wasza zapłata i będziecie synami Najwyższego, bo On również okazuje swoją łaskawość niewdzięcznikom i złym. Bądźcie tedy miłosierni, bo Ojciec wasz jest miłosierny”. Proboszcz prosił również,żeby ludzie dostrzegali wokół siebie potrzebujących, czasami wsparcia dobrym słowem i radą.

Dodaj komentarz