III Edycja Międzynarodowego Festiwalu „Pod Opieką Bogurodzicy”

Serdecznie zapraszamy na III Edycję Międzynarodowego Festiwalu

„Pod Opieką Bogurodzicy”, który odbędzie się w dniach

24-26 maja 2019 roku.

Piątek 24 maja o godzinie 17.00 koncert w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim ul. Traugutta 3 wystąpią :

1. „Chór Bractwo” (członkowie Bractwa św. św.Cyryla i Metodego KT w Bielsku Podlaskim),

2. Męski Chór Wojskowy Stratos (Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego),

3. Chór Pieśni Karpackiej WIDYMO z Sanoka (muzyka ludzi z Gór Słonnych),

4. Chór Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim,

5. Chór Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej.

Sobota 25 maja o godzinie 17.00 koncert w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim ul. Traugutta 3 wystąpią :

1. Chór Kameralny składający się z dyrygentów bielskich parafii,

2. Chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach,

3. Chór Młodzieżowy Katedry św. Mikołaja w Białymstoku,

4. Chór Młodzieżowy Katedry św. Marii Magdaleny w Warszawie,

5. Chór Żeńskiego Monasteru w Gródku (Ukraina),

6. Chór Parafii św. Serafima Żyrowickiego w Grodnie (Białoruś),

7. Chór Parafii Prawosławnej w Panczevie (Serbia).

Niedziela 26 maja o godzinie 17.00 koncert w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 z DNJB w Bielsku Podlaskim ul. Poniatowskiego 9

1. Chór Parafii św. Jana Chrzciciela w Hajnówce,

2. Chór Żeńskiego Monasteru w Gródku (Ukraina),

3. Chór Parafii św. Serafima Żyrowickiego w Grodnie (Białoruś),

4. Chór Parafii Prawosławnej w Panczevie (Serbia),

5. Chór Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w ramach Budżetu Obywatelskiego. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko – Bielskiej i parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim.