II Dzień Festiwalu Pod Opieką Bogurodzicy

wpis--Sobota 25 maja 2019 roku w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego wystąpiły następujące chóry: Chór Kameralny składający się z dyrygentek bielskich parafii, Chór Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach,Chór Młodzieżowy Katedry św.Mikołaja w Białymstoku, Chór Młodzieżowy św.Marii Magdaleny w Warszawie, Chór Żeńskiego Monasteru w Gródku (Ukraina), Chór Parafii św. Serafima Żyrowickiego w Grodnie (Białoruś), Chór Parafii Prawosławnej w Panczevie (Serbia).