Bielskiej Ikony Matki Bożej i 450-lecie przeniesienia cerkwi zamkowej na obecne miejsce

DSC_0327-p

BOSKA  LITURGIA

9 czerwca, w cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim zakończyły się uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej  oraz 450-lecia przeniesienia cerkwi zamkowej na teraźniejsze miejsce.

Zostały one poprzedzone całonocnym czuwaniem celebrowanym przez biskupa supraskiego Grzegorza, który w swoich pouczających słowach powiedział,że dzień i noc należy dziękować za ten wielki dar, który Bóg zostawił w Ikonie Bielskiej.

Uroczystościom niedzielnym przewodniczył Zwierzchnik naszej Cerkwi metropolita Sawa, w asyście biskupa Grzegorza , kilkunastu duchownych i dwóch diakonów. Śpiewały dwa chóry parafialne pod dyr.Marty Zinkiewicz i Anny Fity. Zebrało się dużo wiernych z innych parafii i gości zaproszonych.

Hierarchów tradycyjnie powitały dzieci, młodzież, komitet cerkiewny i proboszcz ks. Jerzy Bogacewicz.

Pogoda była piękna, słoneczna jak przystało na taki jubileusz. Matka Boża rozpostarła swój omoforion nad  Bielskiem i pozwoliła zrealizować zamierzenia zgodnie z ustalonym programem.

Podczas nabożeństwa metropolita Sawa  podniósł do godności protoirejstwa  ks. Adama Dzienisiuka .

Kazanie ewangeliczne wygłosił biskup Grzegorz. Zwrócił uwagę na pojęcie grzechu. Skrytykował małżeństwa jednopłciowe i adopcję dzieci przez takie związki.

Po Boskiej Liturgii odbyła się procesja wokół cerkwi, z krótką modlitwą na grobach znajdujących się obok świątyni, po czym uroczysta procesja z paschalnym śpiewem, ruszyła w stronę Góry Zamkowej. Stamtąd 450 lat temu została przeniesiona cerkiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny na miejsce, gdzie obecnie się znajduje.To znaczy, że my jesteśmy tu od dawna, że nikt nas nie przywiózł samolotem, jak potem powie Eminencja w swoim słowie. Przy górce zostało odsłużone nabożeństwo żałobne za dusze króla Aleksandra, królowej Heleny, księcia Michała, księżnej Wassy…Okrążając łukiem górkę procesja przeszła ulica Zamkową i jeszcze jedno okrążenie wokół cerkwi.

Jego Eminencja Najprzewielebniejszy metropolita Sawa, powiedział, że  dzisiejsza uroczysta procesja ma ogromne znaczenie historyczne. Nikt, dziesiątki lat temu nie myślał, że coś takiego nastąpi. Postawił zadanie dla duchownych i dla tych kto zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży, wykładowców, nauczycieli i katachetów,  żeby na przyszłość spowodowali, że  wszyscy, którzy kochają wiarę prawosławną  wyszli na procesję, żeby wszyscy się zjednoczyli i świadczyli o tym, że oni tu byli, są i jeśli Bóg pozwoli będą. A na tej górce, gdzie stała nasza świątynia, powinna również i w chwili obecnej tam stanąć, maleńka, ale żeby była. To zadanie dla władz miejskich i duchowieństwa. Powinniśmy się zjednoczyć wszyscy i cenić to co nam zostawili nasi przodkowie, którzy przekazali nam cudowną Bielska Ikonę Matki Bożej, cerkiew i którzy ginęli śmiercią męczeńską.  W jedności siła, a w wierze wszechsiła, żeby zdeptać szatana, mówił metropolita.

Bądź wierny Bogu i Prawosławiu do śmierci, tego wymaga dzisiejszy dzień i Matka Cerkiew Prawosławna. Inaczej będziemy się męczyć, rozmyślać i nic z tego nie wyjdzie. Wspominać przeszłość bardzo dobrze, mówił Hierarcha, no trzeba to wykorzystywać i działać. Nie poprzestawać na tym, że ten dzień jest ważny tylko teraz, a potem zapomnieć. Bardzo ważny jest obyczaj, język, kultura. Nieodzowne nam jest wychowanie tych, którzy zaczynają żyć i zapoznać ich z tym wszystkim, żeby Matka Boska w Jej Bielskiej Ikonie nie płakała nad dziećmi z miasta Bielska.

Na zakończenie Eminencja wszystkich pozdrowił, w szczególności biskupa Grzegorza, który w okresie gdy był w Bielsku, wniósł dużo aby cerkiew wyglądała tak, jak w chwili obecnej. Podziękował proboszczowi ks.Jerzemu Bogacewiczowi, witającym, chórom, duchownym. Wszystkim, kto pomagał w organizacji uroczystości.

Metropolita Sawa w imieniu Świętego Soboru Biskupów nagrodził parafię Narodzenia Najświętszej Marii Panny orderem św. Równej Apostołom  Marii Magdaleny II stopnia a ks. proboszcza Jerzego Bogacewicza – orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny IIIstopnia.

Na zakończenie proboszcz podziękował Eminencji za uświetnienie uroczystości a biskupowi Grzegorzowi za trud wniesiony przy remoncie świątyni i za wspólną modlitwę w tym tak ważnym i historycznym dniu.

W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe wszystkich szczebli, począwszy od wicemarszałka Województwa Podlaskiego, Koryckiego Walentego, wicestarosty Powiatu Bielskiego, Piotra Bożko, burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Eugeniusza Berezowca, zastępcy burmistrza Walentyny Szymczuk, wójta Gminy Bielsk Podlaski Raisy Rajeckiej, dużo gości zaproszonych-z Lublina, Warszawy, Białegostoku… dyrekcja szkół bielskich…

Zwieńczeniem uroczystości były występy w Bielskim Domu kultury. Zostały one poprzedzone wykładem prof. Antoniego Mironowicza nt. Historii Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny – Preczystieńskiej.

Potem wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela, wchodzące w skład zespołu „Lanok”. Swoją prostotą  i zaangażowaniem podbiły serca widowni. Przedstawienie było związane z Matką Bożą w Jej Bielskiej Ikonie i z historią cerkwi. Dzieci zostały przygotowane przez Martę Zinkiewicz i Joannę Chilkiewicz.  prawoslawneprzedszkole.pl. Następnie wystąpiły chóry – prafii  św. Jerzego w Białymstoku  pod dyr.matuszki Anny Cyrkun, Służb Mundurowych Prawosławnego Ordynariatu WP pod dyr. ks. Eugeniusza Skowrońskiego oraz  dwa chóry z cerkwi Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim.

 http://youtu.be/t5uYgcedPIw