Zesłanie Świętego Ducha na Apostołów

wpis

Prysłużniki

Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa uważany jest też za początek Cerkwi Chrystusowej. Święto zwane jest także świętem Trójcy Świętej, ponieważ w tym dniu Bóg objawił tajemnicę świętej, nierozdzielnej Trójcy. Święto Pięćdziesiątnicy, jest dopełnieniem wszystkich wielkich świąt, od Zwiastowania Najświętszej Marii Panny do Paschy i Wniebowstąpienia Pańskiego. W dniu tym także po raz pierwszy od Paschy czytamy modlitwę do Ducha Świętego – Cariu Niebiesnyj.
Bezpośrednio po Liturgii odprawia się wieczernię z trzema modlitwami zwanymi kolenoprykłonnymi do św. Bazylego Wielkiego podczas których, po raz pierwszy od święta Wielkanocy kapłani i wierni klękają .W pierwszej modlitwie zawarte jest wyznanie grzechów i prośba o miłosierdzie, w drugiej prośba o zesłanie Ducha Świętego, w trzeciej prośba za zmarłych. Świątynie upiększane są zielenią w szczególności brzózkami. Są one znakiem wiosny oraz Cerkwi Chrystusowej, która mocą łaski Ducha Świętego rozkwitła i przyniosła bogaty plon. Jest to nawiązanie do starotestamentowego zwyczaju przynoszenia w tym dniu plonów do świątyni.

Troparion (modlitwa, która ukazuje znaczenie święta) zwraca szczególną uwagę na działanie Ducha Świętego na Apostołów: Błahosłowien jesi, Christie Boże nasz, Iże premudry łowcy jawlej, nisposław im Ducha Swiataho, i tiemi ułowlej wsieliennuju, Czełowiekolubcze, sława Tiebie.
Błogosławiony jesteś Chryste Boże nasz, Któryś rybaków uczynił mędrcami, zesłałeś im Ducha Świętego i dzięki nim cały świat pozyskałeś. Chwała Tobie Boże miłujący ludzi.

W cerkwi Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim, Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00 przewodniczył ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, proboszcz parafii w asyście ks.Aleksego Kuryłowicza i protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.

 

Dodaj komentarz