XVIII Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. mitrata Jana Barszczewskiego i ks. protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał Zespół Muzyki Cerkiewnej „Varslavia” pod dyr. Miłosza Bogicia i chór parafialny pod dyr.Marty Zinkiewicz.

Dzisiaj Cerkiew wspomina Cud Archanioła Michała w Chone (Chonach). Kazanie ewangeliczne wygłosił ks.Jan Barszczewski. Zwrócił uwagę na zawiść, która może doprowadzić do wielu nieszczęść. Człowiek zawistny zazdrości tym, którzy coś osiągnęli,zdobyli, tym samym unieszczęśliwiając siebie, gdyż wówczas nie mogą myśleć racjonalnie tylko przez pryzmat zawiści. Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg Św. Apostoła i Ewangelisty Mateusza (21,33-42):

„W owym czasie Jezus Chrystus powiedział tę przypowieść. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: To jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”.