XVIII Międzynarodowy Przegląd Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej

W sobotę 20 listopada 2021 r. nasz chór pod dyr. Marty Zinkiewicz wystąpił w Siemiatyczach podczas XVIII międzynarodowego Przeglądu Pieśni Religijnej i Paraliturgicznej. Można posłuchać

(1) Parafia Prawosławna Narodzenia NMP w Bielsku Podlaskim | Facebook