XVI Wieczory Muzyki Cerkiewnej

wpis--10 grudnia 2017r. w niedzielne popołudnie po raz XVI rozpoczęły się Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielskim Domu Kultury. Pomysłodawcą i organizatorem Wieczorów jest ks.Piotr Snarski. Sala Bielskiego Domu Kultury była wypełniona po brzegi.  Wśród słuchaczy był Abp bielski Grzegorz, dziekan bielski ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk , duchowni bielscy i z innych parafii, władze samorządowe …..  Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela wchodzące w skład  zespołu „LANOK”  ze spektaklem o swoim patronie „O świętym Młodzieńcu Gabrielu”. Dzieci mają wprawę i nie tremują się przed tak liczną publicznością. Zostały przygotowane przez panie Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz. Jeszcze wystąpiło osiem chórów, a były to: chór parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim,chór Bractwa Św.Cyryla i Metodego  w Bielsku Podlaskim, chór parafii śww. app. Piotra i Pawła w Siemiatyczach, chór parafii św.Barbary w Kuzawie, chór parafii św. Antoniego w Kuraszewie, chór parafii św.Michała w Orli,chór parafii św.Mikołaja w  Narewce oraz chór parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim, który na zakończenie zaśpiewał Mnogaja Leta Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski Sawie i Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Arcybiskupowi Bielskiemu Grzegorzowi… Jak widać dopisały chóry i publiczność. Reasumując… Wieczory Muzyki Cerkiewnej w Bielsku Podlaskim są potrzebne. więcej na stronie parafii na facebooku.

Dodaj komentarz