XV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.mitrata Jana Barszczewskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazane ewangeliczne wygłosił proboszcz.

Podczas Św. Liturgii czytano Ewangelię wg św. Mateusza (22,35-46): „W tych dniach, pewien znawca Prawa przystąpił do Jezusa wystawiając Go na próbę: – Nauczycielu, które przykazanie jest w Prawie największe? Jezus zaś rzekł mu: – Będziesz miłował Pana, Boga twego, całym twym sercem i cala twą duszą, i całym twym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. Drugie zaś jest podobne do niego: – Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach trzyma się całe Prawo i Prorocy. A gdy byli zebrani faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: – Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią Mu: – Dawida. Mówi im: – Dlaczego więc Dawid w Duchu nazywa go Panem, mówiąc: rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę wrogów twoich pod stopy twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jak może być synem Jego? I nikt nie mógł Mu odpowiedzieć nawet słowem, nikt też od tych dni nie odważył się więcej Go pytać”. Po Liturgii było spotkanie z wyjeżdżającymi do Grecji 🙂