Warsztaty wokalne

wpisW dniach 11-15 lipca, w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ul. Rejtana 24 odbyły się warsztaty wokalne, które były zorganizowane przez Fundację Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej w Bielsku Podlaskim i Dom Kultury Prawosławnej, a współfinansowane przez Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim. W ramach warsztatów dla dzieci i młodzieży z Bielska Podlaskiego zorganizowane zostały zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem muzyki, Anną Fitą. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z folklorem i popularnymi pieśniami mniejszości narodowych (białoruskiej i ukraińskiej) oraz grami i zabawami ludowymi. Zajęcia te obejmowały następujące zagadnienia: emisję głosu, dykcję, naukę wybranych piosenek, ruch sceniczny oraz gry i zabawy muzyczno-rytmiczne. Cele te były wspomagane różnorodną formą pracy tj. zajęciami indywidualnymi, w głosach i całego zespołu, wprawki rozśpiewującej, poprawiającą dykcję. Zapoznano z higieną rehabilitacji głosu, przeprowadzono ćwiczenia umuzykalniające oraz rytmiczno-ruchowe. Zadaniem warsztatów było podtrzymanie muzycznej tradycji i kultury swoich przodków oraz odnalezienie swojego miejsca w kulturze europejskiej. Uczestnicy mieli możliwość rozwijania własnych zainteresowań. Poprzez naukę pieśni uczestnicy warsztatów będą nie tylko rozwijać ale też doskonalić swój warsztat wokalny. Dzięki warsztatom nastąpiło lepsze poznanie osób o podobnych zainteresowaniach. Warsztatom przyświecały strofy z wiersza Goethego „Gdzie słyszysz śpiew tam idź, tam dobre serca mają, źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”. W warsztatach uczestniczyło 15 osób.