W Supraślu

Biskup Grzegorz

Biskup Grzegorz

Tradycyjnie, od kilku lat, grupa wiernych z Bielska Podlaskiego jeździ do Supraśla w przeddzień św. Grzegorza Teologa, niebiańskiego patrona biskupa Grzegorza, na nabożeństwo wieczorne. Wczoraj również wierni ze swymi duchownymi mitratami, ks. Leoncjuszem Tofilukiem, proboszczem parafii św. Archanioła Michała pełniącego obowiązki dziekana bielskiego, ks.Jerzym Bogacewiczem proboszczem parafii Narodzenia Bogurodzicy ,pełniącego obowiązki zastępcy dziekana i ks.Janem Szmydkim, proboszczem parafii Opieki Matki Bożej oraz ks. Jarosławem Godunem proboszczem parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Rajsku, uczestniczyli w całonocnym czuwaniu, któremu  przewodniczył solenizant.Biskupowi asystowało siedmiu duchownych i dwóch diakonów. Śpiewał chór pod dyr. protodiakona Jarosława Makala. Po nabożeństwie ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka Grzegorz.Przybliżył postać świętego Grzegorza Teologa i powiedział o niektórych momentach z jego życia. Podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Ks.Leoncjusz Tofiluk złożył życzenia Władyce w imieniu przybyłych bielszczan i wszyscy pozdrawiali swego pasterza. Zwieńczeniem była wspólna agapa, spożywana podczas czytania żywota świętego Grzegorza Teologa.  Mnogaje Leta Władyko!

Dodaj komentarz