Triumf Prawosławia

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, Cerkiew obchodzi święto zwane Triumfem Prawosławia lub inaczej Triumfem Ortodoksji. Zostało ono ustanowione w roku 843 na pamiątkę zwycięstwa Chrześcijaństwa nad herezją ikonoklazmu czyli zwycięstwa Prawosławia nad herezją , kiedy to zdejmowano i niszczono ikony. Święto to jest wspomnieniem szczególnego wydarzenia w historii Cerkwi i zarazem zamknięciem pewnego etapu w jej dziejach.

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył ks.mitrat Jan Barszczewski. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz.