Święto Przemienienia Pańskiego

wpis-

ks.Jerzy Bogacewicz

W cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim Świętej Liturgii przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór dyrygowany przez Martę Zinkiewicz. Dużo ludzi przystąpiło do spowiedzi. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz, który również poświęcił owoce przyniesione przez wiernych.

Mt 17,1-9
1 Sześć dni później wziął Jezus z sobą Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wyprowadził ich samych na wysoką górę. 2 Tam zmienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnieć jak słońce, a odzienie Jego stało się błyszczące jak światło. 3 Naraz ukazał się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 4 Piotr odzywając się rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że my tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden”. 5 Gdy on jeszcze mówił, oto świetlisty obłok zasłonił ich, a z tego obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go”. 6Słysząc [to] uczniowie, padli na twarz i wielki strach ich ogarnął. 7 Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: „Wstańcie, nie bójcie się”. 8 Gdy podnieśli swoje oczy, nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. 9 Kiedy schodzili z góry, Jezus nakazał im mówiąc: „Nikomu nie rozpowiadajcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.