Świąteczna Boska Liturgia

wpisBoskiej Liturgii w cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Grzegorz. Całonocnemu czuwaniu , również. Pogoda dopisała. Wierni też. Jest to pierwsza Boska Liturgia sprawowana przez Władykę Grzegorza od chwili postanowień Soboru z 24 sierpnia 2017 roku , że „Na biskupa bielskiego, wikariusza diecezji warszawsko – bielskiej powołano biskupa Grzegorza (Charkiewicza), dotychczasowego biskupa supraskiego, odwołując go z diecezji białostocko – gdańskiej”.