Poświęcenie cerkwi pw.św.Sawy Serbskiego w Bielsku Podlaskim

Poświęcenie cerkwi św. Sawy Serbskiego w Bielsku Podlaskim – Radio Orthodoxia 102,7FM

Opublikowane przez orthodox.pl w AktualnościAktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Dnia 5 września 2021r., prawosławna społeczność Bielska Podlaskiego przeżywała historyczne wydarzenie. W tym dniu Jego Eminencja metropolita Sawa dokonał poświęcenia prestoła kaplicy, która mieści się w budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. abpa Łukasza Krymskiego oraz Niepublicznym Przedszkolu św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego w Bielsku Podlaskim.

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski za patrona nowej świątyni obrano św. Sawę Serbskiego.

Podniosłe uroczystości rozpoczęto w sobotę całonocnym czuwaniem, które odprawił Jego Ekscelencja arcybiskup bielski Grzegorz w asyście miejscowego duchowieństwa.

Niedzielny poranek rozpoczął się od poświęcenia św. prestoła. Przed obrzędem poświęcenia Jego Eminencja metropolita Sawa zwrócił się do zebranych wiernych słowami: jesteśmy tu dziś po to, by zaświadczyć o naszej wierze, dokonamy poświęcenia prestoła w tej kaplicy, której niebiańskim patronem będzie św. Sawa Serbski. Od najmłodszych lat  życia poświęcił się w całości Bogu. Dziś poświęcamy tą cerkiew żeby młode pokolenie dzieci i młodzieży, które uczy się tu, mogło już od najmłodszych lat wrastać duchowo w wierze prawosławnej.

Na pamiątkę zbierania się wiernych na grobach męczenników dla „łamania chleba” w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, do św. prestoła wkładane są relikwie świętych. Dlatego w św. prestole najmłodszej bielskiej świątyni zostały umieszczone relikwie św. abpa Łukasza Wojno – Jasienieckiego oraz św. młodzieńca Gabriela Zabłudowskiego.

Następnie sprawowano św. Liturgię, której przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa w asyście Ich Ekscelencji: arcybiskupa Grzegorza, biskupa Pawła oraz przybyłego duchowieństwa. Podczas św. Liturgii dało się odczuć podniosłość wydarzenia, modlitewny nastrój, a także radość wśród wiernych związanych z budynkiem przy ul. Rejtana 24. Śpiewał chóru parafii Narodzenia Bogurodzicy w Bielsku Podlaskim oraz chór dzieci i młodzieży z miejscowej szkoły i przedszkola. Należy nadmienić, że kaplica św. Sawy Serbskiego powstała z inicjatywy i trudem ks. mitrata Jerzego Bogacewicza, opiekuna i dyrektora Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim.

Na zakończenie św. Liturgii miała miejsce doksologia święta Zaśnięcia Bogurodzicy. Odśpiewano także tropariony poświęcone świętym: Sawie Serbskiemu, abpowi Łukaszowi Krymskiemu i młodzieńcowi Gabrielowi. Następnie głos zabrał Jego Eminencja metropolita Sawa, który wyraził wielką radość mówiąc: dzisiejszy dzień potwierdza wielką prawdę jaką Jezus Chrystus ofiarował całemu światu – zbuduję Cerkiew moją, a bramy piekielne nie przemogą jej – tu bowiem wzniesiono nowy prestoł, stół Pański na którym sprawowana będzie bezkrwawa ofiara, gdzie chleb i wino dzięki łasce Świętego Ducha stają się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa, pokarmem nieśmiertelności.

W dalszej części pouczenia Jego Eminencja zaznaczył, iż miejsce w którym się znajdujemy jest szczególne ze względu na fakt nauczania młodego pokolenia: jesteśmy w miejscu w którym uczą się nasze dzieci. To one w przyszłości zastąpią nas. Od tego jak je wychowamy, jakie przekażemy wartości zależy przyszłość Cerkwi i nas samych. Jako przykład metropolita Sawa podał św. Gabriela, który złożył swe życie w ofierze Bogu wyłącznie za to, że był prawosławnym. Nie zabrakło również odniesień do patrona świątyni, który będąc kilkunastoletnim chłopcem opuścił królewski dwór, wygodne życie, wybierając życie mnisze. Święty Sawa w pełni poświęca siebie Bogu – kontynuował Jego Eminencja – zostaje biskupem narodu serbskiego i kładzie wielki nacisk na wychowanie dzieci i młodzieży, co w przyszłości zaowocuje odrodzeniem życia duchowego w Serbii.

Kończąc uroczystości Jego Eminencja podziękował w pierwszej kolejności ks. mitratowi Jerzemu Bogacewiczowi za wielki trud jak włożył w budowę tutejszej cerkwi. Na pamiątkę tego podniosłego wydarzenia hierarcha przekazał ks. Bogacewiczowi krzyż kapłański z ozdobami. Następnie Orderami św. Marii Magdaleny odznaczone zostało duchowieństwo parafii Narodzenia Bogurodzicy, dyrekcja Niepublicznej Szkoły św. abpa Łukasza, współpracownicy Fundacji Domów Kultury Prawosławnej oraz rada parafialna.

Podsumowując ks. Jerzy Bogacewicz podziękował Jego Eminencji metropolicie Sawie za pomoc i zaangażowanie przy budowie kaplicy oraz złożył podziękowania wszystkim tym,  którzy przyczynili się materialnie i duchowo do powstania cerkwi św. Sawy Serbskiego w Bielsku Podlaskim.

ks. Adam Dziensiuk

zdjęcia: autor, Irena Łozowik, Piotr Łozowik

więcej zdjęć :

(1) Facebook(1)

Wyświęcenie nowej cerkwi w Bielsku Podlaskim [ZDJĘCIA, WIDEO] | Gazeta Współczesna (wspolczesna.pl)