Pacyfikacja wsi Rajsk

16 czerwca 2022 roku upamiętniono ofiary mordu dokonanego przez niemieckich okupantów. Osiemdziesiąt lat temu hitlerowcy w odwecie za ostrzelanie przez partyzantkę sowiecką niemieckiego samochodu niedaleko wsi rozstrzelali 149 mieszkańców Rajska, mężczyzn powyżej 16. roku życia oraz te kobiety, których mężowie i synowie byli nieobecni we wsi. Część młodzieży wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec. Rajsk i jego kolonie doszczętnie spalono.

Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz Abp Bielski w asyście przybyłego duchowieństwa. Śpiewał chór pod dyr.matuszki Ireny Godun. Władykę przywitały dzieci, pani Raisa Rajecka wójt Gminy Bielsk Podlaski,starosta cerkiewny i proboszcz parafii ks.prot. Jarosław Godun. Po przeczytaniu św.Ewangelii kazanie wygłosił Władyka. Hierarcha zwrócił uwagę na miłość do bliźniego i umiejętność wybaczania. Kochać przyjaciół to nic wielkiego ale żeby pokochać tych,którzy nas nie lubią, wyczyn nie lada. Trzeba nad tym popracować. Smutne jest także to,że ludzie przeklinają innych, życząc im nawet śmierci.

Po Boskiej Liturgii wszyscy przeszli w procesji do zbiorowej mogiły rozstrzelanych. Tam została odsłużona panichida. Potomkom pomordowanych wręczono statuetki i kwiaty, były przemówienia, łzy i wzruszenie. W imieniu Soboru Biskupów Cerkwi prawosławnej w Polsce, Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia uhonorowano panią Raisę Rajecką, wójt Gminy Bielsk Podlaski za wieloletnią pomoc parafii w Rajsku i opiekę nad miejscem kaźni miejscowej ludności. W organizację tego wydarzenia była zaangażowana Gmina Wiejska Bielsk Podlaski na czele z panią wójt. Współfinansowane zostało z budżetu Województwa Podlaskiego. Wartę honorową pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej w Augustowie

więcej :

(1) Facebook