Niedziela XXXII po Pięćdziesiątnicy

Boskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks.prot.Romana Dubińskiego i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Zwrócił uwagę na św.Jana Chrzciciela. Na jego skromność i pokorę. Prosił aby spowiadać się ze swoich grzechów. Jeśli się zboczy z dobrej drogi, trzeba starać się to naprawić.