Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy

piwpisBoskiej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz. Śpiewał chór pod dyr.Marty Zinkiewicz. W kazaniu ewangelicznym proboszcz wyjaśnił sens najgłówniejszych przykazań, jakimi jest miłość do Boga i miłość do bliźniego.