Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy

wwpisBoskiej Liturgii sprawowanej o godzinie 9.00 przewodniczył proboszcz parafii ks.mitrat Jerzy Bogacewicz w asyście ks. Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy.Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił proboszcz. Wyjaśnił co należy robić aby osiągnąć Królestwo Niebieskie. Ks. Aleksy wprowadził nowo narodzonego  Jakuba wraz z mamą do świątyni.