Niedziela Świętego Krzyża

wpis

III Niedziela Wielkiego Postu. Na środku cerkwi leży krzyż, wyniesiony pod koniec wieczornego nabożeństwa. Niedziela ta nazywa się Niedzielą Świętego Krzyża. Czytana jest Święta Ewangelia wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka, Mk 37 (8, 34- 9,1) „Rzecze Pan, je­śli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie siebie sa­mego, weźmie krzyż swój i pójdzie w Moje ślady. Kto bowiem chce uratować swoje życie, straci je, a kto straci życie swoje dla Mnie i dla Ewangelii, ten je uratu­je. Bo cóż to da człowiekowi, że zdobędzie świat cały, jeśli zmarnuje swoje życie? Jakiegoż bowiem okupu nie dałby człowiek za swoje życie. Kto by się wstydził Mnie i słów Moich przed tym rodem nierządnym i grzesznym, tego również Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przyjdzie w chwale swego Ojca z aniołami świętymi. Powiedział im: – Amen, powiadam wam, że niektórzy ze stojących tutaj nie zakosztują śmierci, dopóki nie ujrzą Królestwa Bożego, które przyszło w mocy.” .

Boskiej Liturgii o godzinie 8,15 przewodniczył ks. Aleksy Kuryłowicz. Śpiewał chór pod dyr. Anny Fity.

Dodaj komentarz