Niedziela po święcie Narodzenia Chrystusa

m.Taisa Kuźma z Aleksandrem

m.Taisa Kuźma z Aleksandrem

Dzisiaj Cerkiew wspomina św.św.Józefa Sprawiedliwego, Dawida Króla i Jakuba brata Pańskiego oraz św. św. dzieci zabitych przez Heroda w Betlejem. Boskiej Liturgii, sprawowanej o godzinie 10.00, w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim, przewodniczył proboszcz ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, w asyście o. ihumena Pafnucego (Jakimiuk) z Wysowej, ks.Aleksego Kuryłowicza i ks.protodiakona Marcina Kuźmy. Śpiewał chór pod dyr. Marty Zinkiewicz. Kazanie ewangeliczne wygłosił o.Pafnucy.