„Nasze Pieśni”-koncert

Zespół „Katarynka”

W Bielskim Domu Kultury odbył się po raz piąty koncert pn. „Nasze Pieśni”.Mottem przewodnim koncertu były strofy piosenki … „ Kocham mój kraj, moją małą ojczyznę… „ Lublu moj kraj, staronku hetu … „ Zaprezentowany został dorobek zespołów (chórów) działających w naszym mieście i w Białymstoku. Jako pierwszy wystąpił zespół „Lanok” z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim przygotowany przez panie Joannę Chilkiewicz i Martę Zinkiewicz, następnie  uczniowie z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im.św.Abp Łukasza Wojno-Jasienieckiego przygotowane przez panie Martę Ignatowicz i Ewę Łukianiuk, zespół”Katarynka” i zespół „Asteria” pod kier. pani Anny Fity, zespół „Świtanak” z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku prowadzony przez panią Annę Babik oraz chór Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim pod kier.pani Marty Zinkiewicz i Ksenia Zinkiewicz. Piosenki były śpiewane w języku polskim, białoruskim i ukraińskim. Były to pieśni , regionalne i ludowe. Dzięki tym pieśniom została podtrzymana tradycja i umocni się poczucie przynależności do swego regionu, do swego miasta .. Zróżnicowanie narodowościowe i wyznaniowe naszej społeczności jest niezwykle ważnym elementem kultury regionu, jej atutem, który należy chronić i wspierać. Tradycje ludowe i regionalne są ważnym i nieodłącznym elementem w procesie nauczania i wychowania i to już od najmniejszego szczebla. Aby nie zapomnieć i nie zatracić spuścizny swoich przodków, musimy podtrzymywać i pielęgnować kulturę ludową i regionalną. „Jak kwiaty są ozdobą ziemi i roślin, tak mowa i obyczaje są ozdobą naszego życia, są one spuścizną wieków” Zygmunt Gloger. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Domów Kultury Prawosławnej Diecezji Warszawsko-Bielskiej, parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny oraz Bielski Dom Kultury przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Bielsk Podlaski oraz Urzędu Gminy Bielsk Podlaski. Pomysłodawcą i motorem napędowym – ks.mitrat Jerzy Bogacewicz, prezes Fundacji.Koncert jest podziękowaniem dla wszystkich,którzy wspierają Fundację i odpisują 1% swego podatku na działalność statutową. .Zadanie to wpisało się do kalendarium Bielskiego Domu Kultury i Fundacji.
Było dużo zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycił  nasz Władyka,Abp Bielski Grzegorz, dziekan ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, duchowni bielscy i nie tylko…władze samorządowe…dyrektorzy szkół , przedszkoli…widownia była wypełniona do ostatniego miejsca …widać na zdjęciach. Były podziękowania dla tych, którzy działają w Fundacji jak również wspierają organizację … Ks. mitrat Jerzy Bogacewicz  został nagrodzony  przez  Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za całokształt działalności i za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury…

więcej zdjęć  na stronie parafii https://www.facebook.com/pg/ParafiaPrawoslawnaNarodzeniaNmpWBielskuPodlaskim/photos/?ref=page_internal

Dodaj komentarz